پرش به محتوا

دستمال توالت به انگلیسی

 دستمال توالت به انگلیسی چیست؟

اگر زبان شما خوب شود می توانید به سفرهای رایگان دور دنیا بروید. در آنجا اگر نیاز به “دستمال توالت به انگلیسی” داشتید این کلمه برای شما مفید خواهد بود.

دستمال توالت به انگلیسی چیست؟

TP     
 دستمال توالت به انگلیسی چیست؟

معادل، معنی و ترجمه دستمال توالت به انگلیسی چیست؟

Definition:     Toilet paper. دستمال توالت

Example:     1) If you’re going to the store, we need soap and TP.

Etymology:     From the first letters of ‘toilet paper’

 

 

آنلاین میشه زبان یاد گرفت؟

معادل دست انداختن به انگلیسی چیست؟