پرش به محتوا

Think in English Language _ Apron

 

این بخش مربوط به تمرین روزانه فکر کردن به زبان انگلیسی می باشد که هر روز یک کلمه را در قالب ویدئو بادآوری می کند.

اگر با مهارت و اهمیت فکر کردن به زبان انگلیسی آشنا نیستید لطفا یادداشت منتشر شده در لینک زیر را مطالعه نمایید:
فکر کردن به زبان انگلیسی یا فوت کوزه گری

 apron

نکات

– این تمرین برای حفظ کردن کلمه نبود. یعنی بدون شک شما پس از مرور و تمرین این کلمه را حفظ می شوید اما هدف این نبود. هدف از این تمرین این است که هر روز به شما یادآوری کنیم تا در طول روز به انگلیسی فکر کنید.

– شما باید یک مدت ۶ هفته ای به فکر کردن به زبان انگلیسی اختصاص دهید. یعنی فقط ۶ هفته بصورت جدی آن را شبانه روزی انجام دهید چرا که این تمرین در مرحله اول همیشگی نیست.

– نگران فراموش کردن کلمات جدید در این تمرین نباشید چون پس از مرور چندین باره فراموشی شما صفر می ش