دقت کردید جدیدا مد شده ….! The…the… with comparative adjectives

1

واقعا دقت کردید جدیدا مد شده …..
هر چقدر به مردم بیشتر احترام بذارید، ارزش خودتون رو پیش شون کمتر کردید!
هر چقدر بیشتر کم محلی کنید، بیشتر بهتون توجه می کنند!
هر چقدر بیشتر آنلاین و در دسترسشون باشید، بیشتر از چشمشون می افتید!
هر چقدر بیشتر باهاشون مهربون باشید، بیشتر به خودشون حق می دن به شما بدی کنند!
هر چقدر بیشتر متوجه بشن دوست شون دارید، بیشتر هوس می کنند با احساسات شما بازی کنند!
هر چقدر صادق تر باشید، بیشتر وسوسه می شن فریب تون بدند!
من واقعا هنوز دلیل این روابط رو متوجه نشدم!! که چرا ما آدما معمولا عاشق کسایی هستیم که کمترین ارزش رو برامون قائل باشند!؟
البته خوب همه اینطور نیستند، فقط جدیدا مد شده!
و بامزه تر اینه همه هم فکر می کنیم فقط دیگران اینطورن و ما خودمون خوبیم! :)مثلا چند نفر خدایی تا حالا این فکر به ذهنشون خطور نکرده که هرچه دیرتر جواب پیامها رو بدم با کلاس تر به نظر میام!!!؟ 🙂 🙂
جالبه در زبان انگلیسی یک ساختار گرامری وجود داره دقیقا مخصوص این مدل استدلال های بامزه!

The…the… with comparative adjectives:

Used for saying that when a particular activity, feeling etc increases, it causes something else to change at the same time

وقتی می خواهیم بگوییم درصورتی که یک فعالیت یا احساس یا.. خاصی افزایش پیدا کنه، باعث می شه چیز دیگری به همان نسبت یا اندازه تغییر کنه ( زیاد یا کم بشه) از این ساختار استفاده می کنیم.

مثال:

The more fruit and vegetables you eat the less chance you have of getting cancer.

هر چه بیشتر میوه و سبزیجات بخورید، کمتر احتمال داره مبتلا به سرطان بشید.

The more you think about it, the less likely you will take action.

هر چه بیشتر درباره آن فکر کنی، کمتر احتمال داره وارد عمل بشی (دست به اقدام بزنی)

ساختار گرامری این جمله ها به این شکل

The + comparative expression + subject + verb, the + comparative expression + subject + verb.

The+ فعل+فاعل + صفت مقایسه ای  the+ فعل +فاعل + صفت مقایسه ای.

:مثال

The less I see him the more I like him. (NOT The less I see him I like him more.)
The more I read the less I understand.
The older we grow the wiser we become.
The higher you climb the colder it gets.
The more I study the less I learn.
The more he earns the less he saves.