prefix ها در زبان انگلیسی

prefix ها در زبان انگلیسی

prefix-prefix ها در زبان انگلیسی

یک سری حروف یا عبارات با قرار گرفتن قبل یا بعد از کلمات معنای آن ها را تغییر می دهند. که به آن ها prefix می گویند. مثال های بالا را توجه تمایید.

prefix

اما بصورت شانسی نمی توان با قرار دادن هر پرفیکسی یک کلمه جدید ساخت. مثلا برای sent نمی شود گفت resent چون resent خودش یک کلمه متفاوت است.