پرش به محتوا

⚠️ اشتباهات رایج فارسی زبانها: صحبت کردن و مکالمه با تلفن در زبان انگلیسی ☎️?

⚠️ اشتباهات رایج فارسی زبانها

AT07CPشماره ۳:
?صحبت کردن و مکالمه با تلفن در زبان انگلیسی ☎️?

این متن برای کار منشی گری، کسانی که می خواهند مکالمه تلفنی اداری و بازرگانی در زبان انگلیسی را سریع مسلط شوند مناسب است.

وقتی در زبان انگلیسی با تلفن صحبت می کنیم برای معرفی خودمون نمی گیم

❌ I’m Saman.

❌My name is Melina.

بلکه در مکالمات تلفنی زبان انگلیسی اینطوری خودمون رو معرفی می کنیم

✅ It’s Saman calling.

✅ It’s Ahmad Adib.

✅Hello, this is Mina Karimi speaking .

✅Hi, it’s Gerry from the dentist’s office here.

پس برای معرفی از this is و it is قبل اسم مون استفاده می کنیم نه I’m یا my name.

@salamzaban

?نکته بعدی وقتی می خوایم شخصی که با زبان انگلیسی و مکالمه تلفن کرده خودش رو معرفی کنه نمی گیم

❌You?

❌Who are you?

بلکه می گیم:

✅ Who’s this?

✅Can I ask who’s calling?

✅Who’s speaking please?

@salamzaban
Www.salamzaban.com

#common_mistakes