⚠️ اشتباهات رایج فارسی زبانها: فعل have

⚠️ اشتباهات رایج فارسی زبانها

#common_mistakes

شماره ۴:
?فعل have:

? فعل have یک فعل استثنا است که هم می تواند به صورت فعل کمکی بیاید، هم فعل اصلی

دقت داشته باشید وقتی فعل have به صورت فعل اصلی می آید حتما باید آن را با do و does سوالی و منفی کنیم یعنی:

❌ I have not a book.

✅ I don’t have a book.

❌Have you a red car?

✅Do you have a red car?

@salamzaban

 

⁉️ حالا سوال اینجاست “از کجا متوجه شویم have در یک جمله فعل اصلی است یا فعل کمکی؟”

✅دو راه برای تشخیص وجود دارد:

1⃣ از روی معنی: هرگاه have در جمله معنی “داشتن” بدهد فعل اصلی است.

2⃣ از روی شکل جمله: هرگاه مستقیما بعد از have فعل دیگری نیامد have فعل اصلی است.

@salamzaban

?نکته: وقتی have به صورت فعل کمکی در جمله استفاده می شود برای منفی کردن و سوالی کردن دیگر نیازی به استفاده از do و does نیست.

✅ I haven’t seen him for 2 years.
دو سالی هست که او را ندیده ام.

✅ Have you ever seen him?
آیا هرگز او را دیده ایی؟

?چون اینجا have معنی “داشتن” نمی دهد پس فعل کمکی است.
@salamzaban
Www.salamzaban.com