ژوئن 12, 2014

کارگاه ترجمه

این مطالب برگزیده ای از مطالب مجله وزین و دوست داشتنی مترجم می باشند و موقعی روی سایت سلام زبان قرار گرفتند که هیچ کجای دنیای مجازی نشانی از آن مجله و مطالبش نبود و حیف که چند سالی است انتشار آن متوقف شده.

مجله مترجم        مجله مترجم     مجله مترجم

شما می توانید از این گلچین استفاده نمایید و یا یرای داشتن آرشیو کامل به این لینک مراجعه نمایید.

گفتگوها
نقد و بررسی
کارگاه
نمونه ها
مقالچه
تنفس