اکتبر 2, 2014

ایمیل و نامه به زبان انگلیسی

ایمیل و نامه به زبان انگلیسی

ایمیل و نامه های تجاری و عمومی در موضوعات متفاوت به زبان انگلیسی

ایمیل به انگلیسی

ایمیل به انگلیسی

 

نامه نگاری به زبان انگلیسی

برای نوشتن نامه به زبان انگلیسی می توانید از نمونه نامه های زیر استفاده نمایید.

نامه های پذیرش یا عدم پذیرش  به زبان انگلیسی

نامه های انگلیسی با عنوان پذیرش و عدم پذیرش موضوعات مختلف

نمونه نامه عذرخواهی به زبان انگلیسی

نامه های انگلیسی با موضوع عذرخواهی در این بخش فهرست شده اند

 

نامه درخواست به زبان انگلیسی

نامه در خواست به زبان انگلیسی با استفاده از نمونه های این بخش قابل نوشتن است.

ارسال ایمیل به زبان انگلیسی

ارسال ایمیل به زبان انگلیسی

نامه های اعلام کردن و اطلاع دادن

 اعلام موضوعات مختلف به زبان انگلیسی

 

نامه های تقدیر به زبان انگلیسی

نامه تشکر و تقدیر به زبان انگلیسی

 

نامه های قبول پیشنهاد به زبان انگلیسی

برای بیان قبول پیشنهاد و درخواست به انگلیسی

 

 

نامه های درخواست به زبان انگلیسی

نامه هایی با موضوع درخواست ویزا یا وقت سفارت یا استخدام به زبان انگلیسی لازم دارید؟

 

 

دیگر بخش های سایت:

 اتاق مکالمه

رضایت نامه زبان آموزان

پیشنهاد سرآشپز

دوره های مجازی و آنلاین