پرش به محتوا

زبان کوچه بازاری

زبان کوچه بازاری

boat-shop-market -زبان کوچه بازاری

 

زبان عامیانه

اصطلاحات