پرش به محتوا

برو گمشو به انگلیسی چی می شه

برو گمشو به انگلیسی چی میشه

برو گمشو به انگلیسی چی می شه ؟ چه کاربردی دارد؟

برو گمشو به انگلیسی چی می شه

get the hell out of here!

 

برو گمشو به انگلیسی چیه

 

معادل و معنیش چیه؟

معادل و معنی و ترجمه انگلیسی “برو گمشو به انگلیسی” چیست؟

 

خب معمولا و منطقیش اینه که اسلنگ ها و عبارات عامیانه در نامه نگاری ها و گفت و گوهای رسمی استفاده نمی شوند.

مثلا همین عبارت این درس را در یک محفل رسمی نباید به کار برد. اما زبان هیچ باید و قطعیتی ندارد. مثل دیگر موارد زندگی. می بینیم که در یک جای رسمی مثل مجلس یک کشور فحاشی می کنند. یا رییس جمهور آمریکا (ترامپ) در توییتر کوچه بازاری حرف می زند.

به کار بردن این اصطلاحات لزومی ندارد اما اینکه آن ها را بدانیم مناسب است.

آشنایی با این موارد کمک می کند تا منظور و م هدف گوشنده و نویسنده را در متن و مکالمه بهتر متوجه بشیم.

 

ترچمه عبارات برو گمشو

 

اگر در فرهنگ لغت این عبارت را جستجو کنیم با متن زیر روبرو می شویم.

get the hell out (of somewhere) informal not polite:

to leave a place quickly and suddenly.

مثال برای این اصطلاح

• Let’s get the hell out of here!

 

 

 

 

اگر بخواهیم یک عبارت نزدیکتر را بیان کنیم Go away است. در بخش اصظلاحات کوچ بصورت کلیپ آن را آورده ایم. همراه با مثل و تلفظ.

برو گمشو به انگلیسی چی می شه؟ اصطلاحات و اسلنگ ها به صورت عامیانه یا رسمی به کار می روند و در این درس یکی از آن ها را با معنی و مثال بررسی می کنیم.

لینک های مفید سایت:

ادامه زبان عامیانه