پرش به محتوا

درس چهاردهم

(1)

Iran Intercepts Emirati-Owned Vessel Due to Document Problem

Iran Intercepts Emirati-Owned Vessel Due to Document Problem


(2)

intercepting Russian aircraft

intercepting Russian aircraft


(3)

China Intercepts US Military Plane

China Intercepts US Military Plane

photo_2016-08-26_10-55-21


(4)

Iranian basketballers thrash Egypt in William Jones Cup

Iranian basketballers thrash Egypt in William Jones Cup

thrash

thrash


(5)

Two Knifemen Take Several Hostages in French Church

Two Knifemen Take Several Hostages in French Church


(6)

Japanese PM Postpones Iran Visit: Report

Japanese PM Postpones Iran Visit: Report

Postpone

Postpone


(7)

New air service between Tehran, Astrakhan launched

New air service between Tehran, Astrakhan launched

launch

launch

launch

launch

launch

launch

launch

launch


(8)

US Embassy Says Family of Staff Authorized to Depart Turkey

US Embassy Says Family of Staff Authorized to Depart Turkey

 Authorize

Authorize


(9)

Taban Air launches Tehran-Astrakhan direct flight

Taban Air launches Tehran-Astrakhan direct flight


مرور کلمات:

لطفا فردا سعی کنید باشنيدن تلفظ این لغات تصویر و خبر مربوط به آنها را بیاد بیاورید:

91=87+4

91=87+4