درس ششم – احوالپرسی

درس ششم – احوالپرسی

بخش اول:

درس ششم - احوالپرسی-بخش اول

 

A:

Hello

سلام

Hi

سلام


B:

How are you?

حال شما چطوره؟

حالت چطوره؟

Fine thanks

خوبم ممنون


C:

Hi, I’m Tom.

سلام من تام هستم

Hi Tom. I’m Ana.

سلام تام. من آنا هستم


تمرین 1:

لطفا از روی این جملات بخوانید، صدای حود را ضبط کنید و از طریق تلگرام برای ما ارسال بفرمایید.

@salamzabanchat


بخش دوم:

Good morning

صبح بخیر

good afternoon

Good afternoon

بعد از ظهر بخیر

Good evening

عصر بخیر


How are you 1

How are you?

حال شما چطوره؟

Fine, thanks

خوبم ممنون

how-are-you

How are you?

حال شما چطوره؟

Fine, thank you

خوبم، متشکرم

How are you2

How are you today?

حال شما امروز چطوره؟

Great thanks

عالی ممنون


تمرین2:

لطفا از روی این جملات بخوانید، صدای حود را ضبط کنید و از طریق تلگرام برای ما ارسال بفرمایید.

@salamzabanchat