درس چهارم – رنگها

درس چهارم – رنگها

 


تمرین 1:

رنگ ها را بخوانید و صدای خود را ضبط کنید و از طریق تلگرام برای ما ارسال بفرمایید.

@salamzabanchat


 


تمرین 2:

لطفا از روی رنگ ها بنویسید و از نوشته خود عکس بگیرید و از طریق تلگرام برای ما ارسال بفرمایید.

@salamzabanchat