درس سوم – اعداد در زبان انگلیسی

درس سوم – اعداد در زبان انگلیسی

 

 


تمرین 1:

الف) از روی اعداد 0 تا 10 بخوانید و صدای خود را ضبط کنید و از طریق تلگرام برای ما ارسال بفرمایید.

@salamzabanchat

ب) از روی اعداد 0 تا 10 بنویسید و از نوشته خود عکس بگیرید و از طریق تلگرام برای ما ارسال بفرمایید.

@salamzabanchatتمرین 2

در یک دفتر دو خط املای کلمات 0 تا 10 را تمرین کنید و از نوشته خود عکس بگیرید و از طریق تلگرام برای ما ارسال بفرمایید.

@salamzabanchat