گرامر

Grammar
Grammar
Grammar

دستور زبان و گرامر زبان انگلیسی تقریبا 15 درصد آزمون هایی مثل کنکور را تشکیل می دهد اما در یادگیری زبان یک پایه و اصل می باشد.

Grammar

Grammar

زبان آموزان معمولا تجربه خوبی از یادگیری دستور زبان ندارند و این موضوع برایشان جذاب نمی باشد اما برخلاف تجربه های قبلی بخش دستور زبان پایگاه سلام زبان ساده، جذاب، روان و پر محتوا می باشد.

عمومی

زمان ها

تفاوت ها