دسته: زبان عامیانه

درک فیلم های سینمایی (اصطلاحات رایج انگلیسی)it’s pronounciation

    لطفا توجه داشته باشید که: اگر سطح انگلیسی شما متوسط به پایین است و یا اگر انگلیسی را بلد هستید ولی درک شنیداری شما زیر 60 درصد می باشد حتی گذراندن این...