درک فیلم های سینمایی (اصطلاحات رایج انگلیسی)it’s pronounciation

    لطفا توجه داشته باشید که: اگر سطح انگلیسی شما متوسط به پایین است و یا اگر انگلیسی را بلد هستید ولی درک شنیداری شما زیر 60 درصد می باشد حتی گذراندن این دوره نیز کمک چندانی به شما نخواهد کرد و لازم است پیش از آن زبان انگلیسی را بیاموزید و سطح شنیداری اطلاعت بیشتر دربارهدرک فیلم های سینمایی (اصطلاحات رایج انگلیسی)it’s pronounciation[…]