دسته: Education

نحوه خواندن اعداد اعشاری در زبان انگلیسی

نحوه خواندن اعداد اعشاری در زبان انگلیسی

:How to Read Decimals شاید خیلی از شما که در اقتصاد و تجارت با زبان انگلیسی کار می کنید به این مورد برخورد کرده اید که اعداد اعشار را چگونه بخوانید؟ خواندن این اعداد...