درس اول – شخصیت افراد

درس اول – شخصیت افراد Angry Nervous Careless Funny Cruel Rude Selfish Neat Helpful Hard-working Talkative Clever Kind Serious Patient Upset Brave Friendly Shy Careful تمرین : لطفا از روی جملات و مکالمه بالا بخوانید، صدای حود را ضبط کنید و از طریق تلگرام برای ما ارسال بفرمایید. از روی هر جمله هم یکبار با اطلاعت بیشتر دربارهدرس اول – شخصیت افراد[…]