دسته: common_mistakes

اشتباهات متداول در زبان انگلیسی

#common_mistakes

⚠️ اشتباهات رایج فارسی زبانها: صحبت کردن و مکالمه با تلفن در زبان انگلیسی ☎️📞

⚠️ اشتباهات رایج فارسی زبانها AT07CPشماره ۳: 📌صحبت کردن و مکالمه با تلفن در زبان انگلیسی ☎️📞 این متن برای کار منشی گری، کسانی که می خواهند مکالمه تلفنی اداری و بازرگانی در زبان...

اشتباهات رایج فارسی زبانها: معادل خسته نباشید به انگلیسی چی می شه؟

اشتباهات رایج فارسی زبانها #common_mistakes شماره ۲: 📌معادل خسته نباشید به انگلیسی چی می شه؟ یعنی یکی از بزرگترین چالش ها و دغدغه های تدریس زبان آن هم در سطح ۱ سر و کار...

Common Mistakes: Agree

⚠️ اشتباهات رایج فارسی زبانها #common_mistakes شماره ۱: 📌ما معمولا در زبان فارسی می گوییم: “من با تو موافق هستم”، “من موافق نیستم” چون “موافق” در زبان فارسی یک صفت است و برای کامل...

1. Stop + -ing.

اشتباهات متداول زبان انگلیسی 1. Stop + -ing. ✖️Don’t say: The wind has almost stopped to blow. ✔️Say: The wind has almost stopped blowing. Note: Also give up (= stop) : He gave up...