⚠️ اشتباهات رایج فارسی زبانها: go home

⚠️ اشتباهات رایج فارسی زبانها: go home ✅I’m going to go home. ✅I’m going home. ❌I’m going to home.   اما وقتی قبل از home از my استفاده می کنیم حتما باید to را بیاوریم. ✅I’m going to my home. ✅I’m going to go to my home. ❌I’m going my home.

اشتباهات رایج در زبان انگلیسی: کاربرد صحیح فعل Go

? اشتباهات رایج در زبان انگلیسی ? کاربرد صحیح فعل Go ❌Don’t say: When exam is over I go to gym. ✔️Say: When exam is over I go gym.   عبارتِ go to home یک عبارت غلط است که گاهی زبان آموزان به اشتباه آن را به کار می برند. در این موقعیت از حرف اطلاعت بیشتر دربارهاشتباهات رایج در زبان انگلیسی: کاربرد صحیح فعل Go[…]

⚠️ اشتباهات رایج فارسی زبانها: فعل have

⚠️ اشتباهات رایج فارسی زبانها #common_mistakes شماره ۴: ?فعل have: ? فعل have یک فعل استثنا است که هم می تواند به صورت فعل کمکی بیاید، هم فعل اصلی دقت داشته باشید وقتی فعل have به صورت فعل اصلی می آید حتما باید آن را با do و does سوالی و منفی کنیم یعنی: ❌ اطلاعت بیشتر درباره⚠️ اشتباهات رایج فارسی زبانها: فعل have[…]

⚠️ اشتباهات رایج فارسی زبانها: صحبت کردن و مکالمه با تلفن در زبان انگلیسی ☎️?

⚠️ اشتباهات رایج فارسی زبانها AT07CPشماره ۳: ?صحبت کردن و مکالمه با تلفن در زبان انگلیسی ☎️? این متن برای کار منشی گری، کسانی که می خواهند مکالمه تلفنی اداری و بازرگانی در زبان انگلیسی را سریع مسلط شوند مناسب است. وقتی در زبان انگلیسی با تلفن صحبت می کنیم برای معرفی خودمون نمی گیم اطلاعت بیشتر درباره⚠️ اشتباهات رایج فارسی زبانها: صحبت کردن و مکالمه با تلفن در زبان انگلیسی ☎️?[…]

اشتباهات رایج فارسی زبانها: معادل خسته نباشید به انگلیسی چی می شه؟

اشتباهات رایج فارسی زبانها #common_mistakes شماره ۲: ?معادل خسته نباشید به انگلیسی چی می شه؟ یعنی یکی از بزرگترین چالش ها و دغدغه های تدریس زبان آن هم در سطح ۱ سر و کار داشتن با معضل بزرگ “خسته نباشید” هست!?     @salamzaban به طوریکه بعید می دونم کسی زبان تدریس کرده باشه و اطلاعت بیشتر دربارهاشتباهات رایج فارسی زبانها: معادل خسته نباشید به انگلیسی چی می شه؟[…]

Common Mistakes: Agree

⚠️ اشتباهات رایج فارسی زبانها #common_mistakes شماره ۱: ?ما معمولا در زبان فارسی می گوییم: “من با تو موافق هستم”، “من موافق نیستم” چون “موافق” در زبان فارسی یک صفت است و برای کامل کردن جمله نیاز به فعل “بودن” دارد. @salamzaban اما دقت داشته باشیم “موافق بودن” در انگلیسی خود به تنهایی یک فعل اطلاعت بیشتر دربارهCommon Mistakes: Agree[…]

1. Stop + -ing.

اشتباهات متداول زبان انگلیسی 1. Stop + -ing. ✖️Don’t say: The wind has almost stopped to blow. ✔️Say: The wind has almost stopped blowing. Note: Also give up (= stop) : He gave up smoking. ?  #common_mistakes   @Salamzaban  www.Salamzaban.com