جملات پیچیده در زبان انگلیسی (Complex Sentences)

جملات پیچیده در زبان انگلیسی (Complex Sentences) ما در درس جملات ساده یاد گرفتیم جمله ساده جمله ایی است که از یک independent clause یا یک عبارت کامل تشکیل می شود. جمله مرکب در اصل دو یا چند جمله ساده (دو یا چند independent clause) است که با حرف ربط به هم وصل شده اند. اما جمله اطلاعت بیشتر دربارهجملات پیچیده در زبان انگلیسی (Complex Sentences)[…]

ضمایر موصولی (Relative Pronouns)

امروز می خوام برای کسایی که اهل کتاب و ترجمه هستن یه موضوع جالب رو تعریف کنم! به جمله زیر دقت کنید لطفا: “طبقه های دیگری از کلمات وجود دارد که دارای معنای واژگانی واضح یا مفاهیم روشنی که مرتبط با آنها باشد نیستند.” دقت کنید: … باشد نیستند. (درامدی بر زبانشناسی همگانی، نوشته ویکتوریا اطلاعت بیشتر دربارهضمایر موصولی (Relative Pronouns)[…]

جملات دشوار در زبان انگلیسی

لطفا جملات زیر را بخوانید: The students having done their homework thoroughly were given good grades. Having studied hard, the girls passed the exam easily. The boy I borrowed $ 30 from is my classmate. I like people I work with. Smith is the boss to whom I talked at the party. The exercise being اطلاعت بیشتر دربارهجملات دشوار در زبان انگلیسی[…]