درس دوم – روزهای هفته

درس دوم – روزهای هفته الف) لغات و اصطلاحات جدید   روزهای هفته Weekdays شنبه Saturday یکشنبه Sunday دوشنبه Monday سه شنبه Tuesday چهارشنبه Wednesday  آخر هفته weekend  پنچ شنبه Thursday جمعه Friday Time expressions  اصطلاحات زمان in the morning در صبح in the afternoon در بعداز ظهر in the evening در عصر on weekdays اطلاعت بیشتر دربارهدرس دوم – روزهای هفته[…]

درس اول – ملیت

درس اول – ملیت الف) شما اهل کجا هستید؟   Iranian I am from Iran. من اهل ایران هستم I am Iranian. من ایرانی هستم French I am from France. من اهل فرانسه هستم I am french. من فرانسوی هستم British I am from England. من اهل انگستان هستم I am English. من انگلیسی هستم اطلاعت بیشتر دربارهدرس اول – ملیت[…]