آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس دوازدهم

آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس دوازدهم   نکته دستوری: زمان حال استمراری  عملی را که در حال حاضر در حال انجام شدن می باشد  را بیان می کند. برای درست کردن این زمان بعد از افعال کمکی(are-is-am) از فعل اصلی و ing استفاده می شود. علامت آن کلمه now در آخر جمله اطلاعت بیشتر دربارهآموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس دوازدهم[…]

آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس یازدهم

آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس یازدهم     نکته دستوری: صفات ملکی کلماتی هستند که قبل از اسم بکار رفته و مالکیت را بیان می کند و در انگلیسی عبارتند از: My your His Her Our Your Their فاعل صفات ملکی My book کتاب من I Your book. کتاب تو(شما, چه جمع اطلاعت بیشتر دربارهآموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس یازدهم[…]

آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس دهم

آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس دهم       نکته دستوری: کلمه many به معنی(تعداد زیادی) همیشه قبل از اسمی به کار می رود که آن اسم قابل شمارش بوده و در حالت جمع باشد. مثال: There are manystudents in the classroom. در کلاس درس تعداد زیادی دانش آموز هست. روی میز اطلاعت بیشتر دربارهآموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس دهم[…]

آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس نهم

آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس نهم   نکته دستوری: کلمات this (این) these(اینها) that(آن) those (آنها) در این درس ضمیر اشاره هستند و بعد از آن ها فعل به کار می رود. This و These اشاره به نزدیک می نمایند در حالیکه That و Those اشاره به دور می کنند مثال: این اطلاعت بیشتر دربارهآموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس نهم[…]

آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس هشتم

آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس هشتم   اویک زن است. او یک سیب دارد او یک مرد است. او یک پرتقال دارد. او یک دختر است. او یک عکس دارد. او یک پسر است. او یک عکس دارد. آیا او یک سیب دارد؟ بله او دارد، او یک سیب دارد. آیا او اطلاعت بیشتر دربارهآموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس هشتم[…]

آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس هفتم

آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس هفتم     نکته گرامری: داشتن در زمان حال(have, has) است. Has برای (he-she-it) و برای بقیه از have استفاده می شود. فرم منفی آنها به ترتیبdoesn’t have-don’t have می باشد من سوزان هستم. من یک کتاب دارم. من داود هستم.من یک مداد دارم. ما دانش آموز اطلاعت بیشتر دربارهآموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس هفتم[…]

آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس ششم

آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس ششم       مریم: صبح بخیر.(عصر بخیر) توران:صبح بخیر.(عصر بخیر) مریم: حالتان چطور ؟ توران: خیلی خوبم، متشکرم مریم: من مریم هستم. او آقای یوسف جوادی است. توران:آیا او داود است؟ مریم:خیر، او نیست. او یوسف است.آیا من یک معلم هستم؟ توران:خیر، شما نیستید. شما یک اطلاعت بیشتر دربارهآموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس ششم[…]

آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس پنجم

آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس پنجم     آیا آن یک کتاب است؟ بله، آن هست. آن یک کتاب است. آیا آنها دانش آموز هستند؟ بله آنها هستند. آنها دانش آموز هستند. آیا آن یک میز است؟ خیر، آن نیست. آن یک میز نیست. آیا آن یک پنجره است؟ نه آن نیست. اطلاعت بیشتر دربارهآموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس پنجم[…]

آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس چهارم

آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس چهارم     آن یک پنجره است. آیا آن یک پنجره است؟ بله، آن هست. آن یک خودکار است. آیا آن یک خودکار است؟ بله، آن هست. آن یک تخته سیاه است؟ بله، آن هست. آیا آنها دیوار هستند؟ بله، آنها هستند. آیا آنها دانش آموز هستند؟ اطلاعت بیشتر دربارهآموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس چهارم[…]

آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس سوم

آن چیست؟ آن یک کتاب است؟ آنها چه هستند؟ آنها کتاب هستند. آن چیست؟ آن یک در است. آنها چه هستند؟ آنها در هستند. آنها چه هستند؟ آنها میز هستند. آنها چه هستند؟ آنها میز تحریر هستند. من چه کاره هستم؟ شما یک معلم هستید. شما چه کاره هستید؟ ما دانش آموز هستیم. آنها چه اطلاعت بیشتر دربارهآموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس سوم[…]