درس های ابتدایی

این بخش شامل درس‏های ابتدایی برای فراگیری زبان انگلیسی است.

 

 

همچنین می‌توانید به پایگاه کتاب‌های درسی بروید و کتاب‌های درسی زبان، از سال اول راهنمایی تا سوم دبیرستان را نیز مرور کنید.

زبان‌آموز گرامی، لطفا اگر در هر درس اشکال یا اشتباهی را مشاهده می‌کنید از بخش گزارش خطا اطلاع دهید.