جملات پیچیده در زبان انگلیسی (Complex Sentences)

جملات پیچیده در زبان انگلیسی (Complex Sentences) ما در درس جملات ساده یاد گرفتیم جمله ساده جمله ایی است که از یک independent clause یا یک عبارت کامل تشکیل می شود. جمله مرکب در اصل دو یا چند جمله ساده (دو یا چند independent clause) است که با حرف ربط به هم وصل شده اند. اما جمله اطلاعت بیشتر دربارهجملات پیچیده در زبان انگلیسی (Complex Sentences)[…]

جملات مرکب در زبان انگلیسی (Compound Sentences)

جملات مرکب در زبان انگلیسی (Compound Sentences) در درس جملات ساده گفتیم که یک جمله ساده جمله ایی است که یک فعل دارد و یک مفهوم کامل را بیان می کند به همین دلیل به آن (independent clause) می گویند. جملات مرکب از بیش از دو جمله ساده یا independent clause تشکیل می شوند که با اطلاعت بیشتر دربارهجملات مرکب در زبان انگلیسی (Compound Sentences)[…]

جملات ساده در زبان انگلیسی (Simple Sentences)

جملات ساده در زبان انگلیسی (Simple Sentences) مقدمه: برای درک بهتر این مطلب بهتر است ابتدا درس معرفی اجزای جمله  را مطالعه بفرمایید. برای صحبت کردن با افراد تنها دانستن فهرستی از کلمات کافی نیست بلکه ما باید بتوانیم به درستی آن کلمات را کنار هم قرار دهیم تا مفاهیم و منظور خود را تولید اطلاعت بیشتر دربارهجملات ساده در زبان انگلیسی (Simple Sentences)[…]

اجزای جمله در زبان انگلیسی (Types of words)

اجزای جمله در زبان انگلیسی (Types of words) برای آنکه درک درستی از نحوه ساخت جمله در زبان انگلیسی داشته باشیم ابتدا بهتر است انواع کلمات بکار رفته در یک جمله را بشناسیم. سعی کنید از این پس اجزای جمله را با اسم های انگلیسی شان بشناسید. اسم (noun): یک شخص، مکان یا شی   اطلاعت بیشتر دربارهاجزای جمله در زبان انگلیسی (Types of words)[…]

⚠️ اشتباهات رایج فارسی زبانها: go home

⚠️ اشتباهات رایج فارسی زبانها: go home ✅I’m going to go home. ✅I’m going home. ❌I’m going to home.   اما وقتی قبل از home از my استفاده می کنیم حتما باید to را بیاوریم. ✅I’m going to my home. ✅I’m going to go to my home. ❌I’m going my home.

prefix ها در زبان انگلیسی

prefix یک سری حروف یا عبارات با قرار گرفتن قبل یا بعد از کلمات معنای آن ها را تغییر می دهند. که به آن ها prefix می گویند. مثال های بالا را توجه تمایید. اما بصورت شانسی نمی توان با قرار دادن هر پرفیکسی یک کلمه جدید ساخت. مثلا برای sent نمی شود گفت resent اطلاعت بیشتر دربارهprefix ها در زبان انگلیسی[…]

فعل های Modal

modal verbs افعالی زیر در زبان انگلیسی به عنوان افعال Modal معروف هستند: can, could, may, might, will, would, shall, should, must البته فعل هایی همچون dare, ought to, had better, and need not رفتاری شبیه افعال modal دارند و گاهی در گروه آنها قرار می گیرند.   همه افعال modal از یک سری ویژگی های مشترک اطلاعت بیشتر دربارهفعل های Modal[…]

زمان آینده

future   ما زمان آینده را با شش فرم نشان می دهیم: 1. will: پیش بینی، گمان و اقدامات خود به خود 2. be going to: اتفاق های برنامه ریزی شده ونتایجی که به طور منطقی رخ می دهند (sth. is going to happen) 3. حال استمراری: اتفاق های برنامه ریزی شده برای آینده نزدیک اطلاعت بیشتر دربارهزمان آینده[…]

As … as

As … as ما ساختار as + adjective/adverb + as را برای نشان دادن برابری و یکسان بودن دو چیز استفاده می کنیم.   The world’s biggest bull is as big as a small elephant. بزرگترین گاو نر جهان به اندازه یک فیل کوچک است. The weather this summer is as bad as last year. It اطلاعت بیشتر دربارهAs … as[…]

as well as

as well as  as well as  یک قید به معنی “همچنین” و ” و نیز” است. As well (as) =  also, too or in addition as well  معمولا در انتهای یک عبارت می آید. We look forward very much to seeing you again and to meeting your wife as well. ( also your wife) وقتی as well اطلاعت بیشتر دربارهas well as[…]