گذشته ساده

گذشته ساده

 

ادامه جمله+مفعول+گذشته فعل+فاعل

نشان می دهد که کاری در گذشته بدون قید و شرط انجام گرفته که معمولاً در این جملات باید یک قید زمان که دلالت به گذشته کند وجود داشته باشد.

I went to the mosque last night
mosque

طرز ساختن گذشته ساده

اگر به آخر افعال با قاعده d و یا ed اضافه شود بصورت گذشته در می آید ولی افعال بی قاعده قسمت دوم آنها گذشته می باشد.

در زیر یک لیست تقریباً کامل از افعال بی قاعده را می بینید.

برای دیدن افعال بی قاعده Irregular Verbs روی متن کلیک نمایید.

(حجم ۱۲ کیلوبایت – با نرم افزار Adobe Acrobat باز نمایید.)
tense2
طرز منفی و سوالی کردن گذشته ساده
برای منفی کردن جمله، اگر جمله دارای فعل کمکی بود، با آوردن آن به ابتدای جمله آن را سوالی می کنیم و با گذاردن کلمه not بعد از فعل کمکی آن را منفی می کنیم .

ولی اگر جمله دارای فعل کمکی نبود برای سوالی کردن did را قبل از فاعل آورده و فعل جمله را به زمان حال تبدیل کرده وبرای منفی کردن did not را بعد از فاعل می آوریم.

 

شما ممکن است این را هم بپسندید