زمان حال کامل

حال-کامل

همه ما در زندگی تجربه های جالب و یا حتی ناراحت کننده ایی داشته ایم که ممکن است حرف زدن درباره آنها دیگران را غافلگیر یا شگفت زده کند مثلا من یکبار به سختی با یک کامیون تصادف کردم و تجربه چشیدن طعم مرگ را داشته ام یا غارنوردی کرده ام. اتفاق هایی هم بوده که هرگز تجربه نکردیم مثلا من هرگز سوار بالون نشده ام

در زبان انگلیسی زمان حال کامل معمولا مسئول بیان اینگونه ماجراجویی هاست.

البته در شرایط دیگری هم بکار می رود مثلا

  1. برای تاکید بر نتیجه

She has written five letters.

2.  کار یا اتفاقی که همچنان درحال انجام است

School has not started yet.

3. کاری که به تازگی پایان یافته یا متوقف شده

She has cooked dinner.

4. پایان یک رویداد یا اتفاقی که بر زمان حال تاثیر گذاشته

I have lost my key.

5. کاری که یک بار، هرگز، یا چند بار پیش از لحظه ایی که داریم درباره آن صحبت می کنیم رخ داده

I have never been to Australia.

قیدهایی که معمولا با زمان حال کامل بکار می روند:

already, ever, just, never, not yet, so far, till now, up to now

حال-کامل-2

شما ممکن است این را هم بپسندید